Här fanns tidigare Handelshögsskolan Stockholm. Du hittar dem nu på https://www.sasse.se/

Universitet eller högskola?

Den som ska vidareutbilda sig idag kan välja att plugga på högskola eller universitet. Men vad är då skillnaden mellan dessa båda? Själva orden universitet och högskola är inte namnskyddade utan vem som helst kan använda dem. Dock är det som så att om man ska få ge examen på universitets- eller högskolenivå så måste man ha ett examenstillstånd.

Det finns skolor som kallar sig för högskola eller universitet och saknar examenstillstånd. De ger då ofta så kallade diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Dessa utbildningar ger inte behörighet till högskoleutbildningar på högre nivå samt att de inte heller ger högskolepoäng.

Men du - det finns faktiskt möjlighet att studera online. På https://distansinstitutet.se/distansutbildningar/pedagogik/vardbitrade/ kan du till exempel läsa mer om att studera på distans och få en bra vårdbiträde-utbildning. 

Plugga vidare

Idag finns det cirka 50 universitet och högskolor i Sverige och de flesta sköts av staten. Alla skolor är självständiga myndigheter som bestämmer vilka utbildningar de vill ge och vilket upplägg de ska ha. Det innebär att en och samma utbildning kan se olika ut, beroende på vilken skola du väljer att läsa vid. För att läsa på ett universitet eller högskola, så ska du ha gått ut gymnasiet med ett fullständigt betyg. Alla utbildningar kommer med olika krav. Utbildningar söks via antagning.se

Lärosäten med staten som huvudman

Statliga universitet

Statliga högskolor med rätt att utfärda examina på grund- och avancerad nivå

Enskilda universitet och högskolor och specialiserade högskolor

Det finns en del högskolor som drivs av andra än staten. De drivs av bland annat stiftelser eller föreningar. Dessa får examenstillstånd av regeringen, inte av Universitetskanslersämbetet som de statliga får. Bland annat gäller det Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University.

Sedan finns det några  universitet och högskolor som specialiserat sig inom ett särskilt område. Bland annat gäller det Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som endast erbjuder utbildningar inom idrott och hälsa. Ett annat exempel är Karolinska institutet som utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra yrken inom vårdområdet. Efter utbildning kan man sedan specialisera sig och bli expert på exempelvis manlig hälsa, ortopedi, onkologi eller andra områden.

Det går även att specialisera sig. Kanske du läst till elektriker i Falköping via gymnasiet? På högskolan kan du sedan vidareutbilda dig inom detta, för att bli högskoleingenjär i elektronik till exempel.

Flytta till ny stad för att plugga

Om du har blivit antagen på ett universitet eller högskola i en annan stad, så kan det vara bra att boka en flyttfirma i Bromma om du bor där, för att få hjälp med flytt till den nya staden. En bra flyttfirma hittar du på www.flyttfirmaibromma.se. Du kan hyra en studenbostad, eller dela en lägenhet med studiekamrater. Ofta går det att få hjälp med att hitta bra boende via studentkåren. 

Investera för framtiden

Har du inte börjat fundera hur du på bästa sätt börjar bygga för din framtid så är tiden inne, oavsett var du befinner dig i livet just nu. Investering känns för många som en djungel och det kan absolut vara vettigt att ta hjälp av ett seriöst investeringsbolag för att komma på rätt spår. Spana in Opportun Kapital, som bland annat satsar på förnybara energikällor. Det viktigaste är att börja, oavsett hur lite du börjar med. Många små källor leder till stora vattendrag.